Renta

Někteří poskytovatelé vám nabídnou jednorázovou odměnu za to, že jejich služby doporučíte svým přátelům a známým. My jdeme ještě dál: Za každého klienta, který se na základě vašeho doporučení připojí k naší síti, získáte trvalou měsíční odměnu (rentu) v podobě slevy na naše služby. Doporučte nám více známých a můžete mít internet dokonce zcela zdarma ;)


Doporučte naše služby své rodině a přátelům.
Za každého nového klienta vám budeme vyplácet 100 Kč měsíčně!


Pro získání nároku na rentu je třeba splnit tyto podmínky:

1. První kontakt musí být ze strany doporučujícího, který je klientem naší společnosti.
2. Pokud nás doporučovaná osoba už dříve kontaktovala, musí být poslední kontakt starší než 1 rok.
3. Doporučovaná osoba musí potvrdit, že o iniciativě doporučujícího klienta ví.
4. Nové připojení musí být zrealizováno nejpozději do 6 měsíců od získání kontaktu.
 Kreditový program

Ceníme si důvěry, kterou v nás zákazníci vkládají tím, že užívají naše služby dlouhodobě. Kreditový program vznikl za účelem odměnit takové klienty za jejich věrnost a spolehlivost.
Službu není třeba nijak aktivovat. Kredity přibývají samy, aniž by se o celý systém přidělování musel klient jakkoliv zajímat. Stačí pouze správně a včas hradit platby za poskytované služby. Přidělování kreditů se pak řídí tímto vzorcem:

X = m + (p/100)

p - měsíční paušál v Kč s DPH
m - délka připojení v měsících (maximálně p/25)
X - připsaných kreditů (maximálně 50 kr./měs.)
 
Příklad měsíčního přípisu kreditů dle délky smlouvy a výše paušální platby.
X = m + (p/100)

p - měsíční paušál v Kč s DPH
m - délka připojení v měsících (maximálně p/25)
X - připsaných kreditů (maximálně 50 kr./měs.)

Příklad měsíčního přípisu kreditů dle délky smlouvy a výše paušální platby.

A na jaké odměny se klienti mohou těšit? Kredity slouží jako ekvivalent peněz (1 kredit = 1 Kč). Lze s nimi tedy hradit manipulační poplatky, servisní zásahy nebo si za kredity objednat vybrané zboží se slevou až 30% oproti běžným cenám. Mohou toto říct zákazníci jiných poskytovatelů? ;)


 VIP účet

Při zřízení nové přípojky každému klientovi zdarma dodáváme přijímací jednotku. Na tuto jednotku se vztahuje záruka po celou dobu užívání služeb. Klient tak má vždy zaručenu plnou funkčnost a garanci bezplatné výměny v případě náhlé poruchy. Současně je však po celou dobu užívání jednotky za její stav odpovědný.

Co se stane v případě, že je jednotka viditelně poškozena, nebo zcela zničena zásahem vyšší moci, například bleskem? Můžete se přesvědčit sami, jak to s takovým zařízením dopadá:


Pokud je jednotka neopravitelně poškozena, je klient povinen uhradit její hodnotu v plné výši. Aktivací VIP účtu za 22 Kč měsíčně získává klient jistotu, že nebude vystaven úhradě hodnoty zařízení, která běžně přesahuje částku několika tisíc korun. Ale nejen to. Výhod, které přináší VIP účet je daleko víc:


Bez VIP účtu
S VIP účtem
Zničení přijímače údarem
blesku, přepětím, kroupami
úhrada jednotky
cca 3 000 Kč
výměna jednotky
vždy zdarma
Délka smluvní výpovědní
lhůty připojení k internetu
30 dní od 0 dní
sleva dle kreditů
Sleva ze zbývající částky k úhradě 1 Kč za 1 kredit
Bezplatný e-mail
s doménou @corelia.cz
100 MB 1 GB
Maximální délka souvislého
pozastavení služeb
3 měsíce 6 měsíců
Praktické při dlouhodobém
pobytu mimo domov


Podmínky pro uplatnění výhod VIP účtu:

1. VIP účet musí být aktivován alespoň 1 den před danou událostí.
2. Aktivovat VIP účet je možné na dobu nejméně 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
3. Samotná služba VIP účtu neovlivňuje délku smluvního závazku ani podmínky jeho ukončení.
4. Výpovědí smlouvy před uplynutím 1 roku od aktivace VIP účtu nárok na zkrácení výpovědní lhůty zaniká.


Nezávazná poptávka

Vyplněné údaje nebudou poskytnuty třetí osobě ani použity pro marketingové účely.

Vyplněné údaje nebudou poskytnuty třetí osobě ani použity pro marketingové účely.


Nezávazná poptávka

Vyplněné údaje nebudou poskytnuty třetí osobě ani použity pro marketingové účely.

Vyplněné údaje nebudou poskytnuty třetí osobě ani použity pro marketingové účely.