DOMÁCNOSTI

FIRMY
Plaťte bitcoinem a získejte slevu až 50% na předplatné našich služeb
Corelia.cz s.r.o. IPTV   |   mailbox   |   ke stažení
Infolinka: 606 558 558
 
o násinternet a hlaspodpora a servisklientský portál
  internet     hlas     televize    benefity    bitcoin    dostupnost    objednávka  

renta
kreditový program
VIP účet


Stručně a přehledně...


bez VIP účtu s VIP účtem
Zničení přijímače údarem
blesku, přepětím, kroupami
úhrada jednotky
cca 2 000 Kč
výměna jednotky
vždy zdarma
Délka smluvní výpovědní
lhůty připojení k internetu
30 dní od 0 dní
sleva pomocí kreditů
Sleva 1 Kč za 1 kredit
Bezplatná e-mailová schránka
na doméně "@corelia.cz"
50 MB 1 000 MB
Maximální délka souvislého
pozastavení služeb
3 měsíce 6 měsíců Praktické při dlouhodobém
pobytu mimo domov


Klidný spánek za 22 Kč měsíčně

Při zřízení nové bezdrátové přípojky každému klientovi poskytneme přijímací jednotku zdarma. Na tuto jednotku se vztahuje neomezená záruka po celou dobu užívání služeb. Klient tak má vždy zaručenu plnou funkčnost a garanci bezplatné výměny v případě náhlé poruchy jednotky.

Co se však stane v případě, že je jednotka viditelně poškozena, nebo zcela zničena zásahem vyšší moci?
Po dobu zápůjčky odpovídá za stav přijímací jednotky klient, který je v případě jejího zničení povinen uhradit v plné výši její hodnotu.

Aktivací VIP účtu získává klient jistotu, že v případě nepředvídaných událostí nebude vystaven úhradě nemalých částek. Vzhledem k tomu, že hodnota přijímacích zařízení, které zapůjčujeme našim klientům zdarma, přesahuje částku několika tisíc korun, činí malý měsíční poplatek za vedení VIP účtu zanedbatelnou částku v porovnání s cenou zařízení, které by musel klient v případě jeho zničení uhradit.Zkrácení výpovědní lhůty

Smlouva o připojení k Internetu se z pravidla uzavírá na dobu neurčitou s možností smlouvu kdykoliv vypovědět. Standardní výpovědní lhůta činí 30 dní. Během této lhůty je klient povinen za připojení platit běžné poplatky, jako v kterémkoli jiném měsíci.

VIP účet nabízí možnost, jak se této povinnosti vyhnout. V případě, že má klient nastřádány kredity na svém věrnostním programu, může jich využít a výpovědní lhůtu si zkrátit.
Jedinou povinností v tomto případě je mít VIP účet aktivní alepoň jeden rok.Podmínky uplatnění výhod VIP účtu

· VIP účet musí být aktivován alespoň 1 den před danou událostí.
· Aktivovat VIP účet je možné na dobu nejméně 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
· Samotná služba VIP účtu neovlivňuje délku smluvního závazku ani podmínky jeho ukončení.
· Výpovědí smlouvy před uplynutím 12. měsíce od aktivace VIP účtu nárok na zkrácení výpovědní lhůty zaniká.QR kód Corelia.cz s.r.o.     poskytovatel připojení k Internetu · IT servisu · softwarové podpory a poradenství
telefon +420 606 558 558
e-mail 
adresa sídla společnosti Požárnická 84/40
 748 01   Hlučín
IČO IČO: 277 83 421
bankovní spojení: Komerční banka 35-8386470297/0100 
 MOBILNÍ WEB 
 
OVĚŘIT DOSTUPNOST